Privacy statement

Privacyverklaring
Bouwhuis Drum Academy hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en
handelt in dat kader in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving, waaronder
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Verwerking persoonsgegevens
We verwerken persoonsgegevens primair omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van
een overeenkomst. We verwerken persoonsgegevens van onze leerlingen (en hun ouder(s) /
verzorger in geval de leerling bij inschrijving minderjarig is), gericht op het kunnen verzorgen
van muziekles, het deelnemen aan evenementen, voor correspondentie en facturatie.
Daarnaast verwerkt Bouwhuis Drum Academy persoonsgegevens van huurders gericht op de
uitvoering van het huurcontract, voor correspondentie en facturatie.
We verzamelen de volgende persoonsgegevens:


• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adres
• Emailadres
• Telefoonnummer


Daarnaast verwerken we persoonsgegevens in de vorm van beeldmateriaal (foto’s en video’s)
voor intern gebruik met als doel de ontwikkeling van de leerling. Deze verwerking is enkel
gericht op dit doel en wordt niet verder verspreid. Daarnaast wordt beeldmateriaal gebruikt
voor publicitaire doeleinden ten behoeve van de Bouwhuis Drum Academy (posters, flyers, website, drumvideo’s
en dergelijke). Bouwhuis Drum Academy zal immer vooraf toestemming aan u vragen voor het
maken van opnames en voor het gebruikmaken van beeldmateriaal.


Wettelijke bewaartermijn
Bouwhuis Drum Academy zal uw persoonlijke gegevens bewaren voor zolang nodig of toegestaan
in het licht van het doeleinde of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deze
gegevens zullen in ieder geval gewaard worden (i) voor de duur van de lopende relatie die we
met u hebben en (ii) conform de wettelijke termijnen van de belastingdienst.
We bewaren persoonsgegevens ook na de wettelijke termijn. Mochten we van deze gegevens
in de toekomst gebruik willen maken, bijvoorbeeld voor deelname aan een activiteit, dan
zullen wij u benaderen en om toestemming vragen.


Bescherming persoonsgegevens
Bouwhuis Drum Academy neemt redelijke organisatorische, technische en administratieve
maatregelen om persoonlijke gegevens binnen de organisatie te beschermen. Helaas is geen
enkel systeem voor gegevensoverdracht of -opslag volledig veilig. Als u redenen hebt om te
geloven dat uw interactie met ons niet langer veilig is, verzoeken wij u ons onmiddellijk te
waarschuwen.


Delen van persoonsgegevens met derden
Bouwhuis Drum Academy deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dat nodig is voor de
uitvoering van de met u afgesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

 

Rechten
U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen of
over te laten dragen. Tevens kunt u eerder gegeven toestemming voor een bepaalde
verwerking intrekken. U kunt dit doen via onderstaande contactgegevens.
Bouwhuis Drum Academy doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming.
Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan Bouwhuis Drum Academy via onderstaande contactgegevens en/of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens
Indien u vragen heeft over het privacybeleid van Bouwhuis Drum Academy, een klacht wilt indienen
of uw gegevens wilt inzien, dan kunt u contact opnemen via bouwhuisdrumacademy@gmail.com of 06-47561107.

Dit reglement is vastgesteld op 23-09-2019 door:


Bouwhuis Drum Academy
Bert Haanstrahof 9
1087DL, Amsterdam

(postadres)